De Oryon Watermill is een innovatieve uitvinding van Deepwater-Energy. De Oryon Watermill is een onderwatermolen die duurzame energie opwekt uit waterstromingen. Er zijn verschillende varianten waardoor het mogelijk is om uit elke waterstroom energie te halen. Een Oryon Watermill kan geplaatst worden in kribben van rivieren, bij het afvoer van reststromen van water maar ook bij getijdenstromen. De Oryon Watermill onderscheidt zich van andere soorten energie in haar hoge rendement en constant vermogen, waarmee het een goedkope manier van duurzame stroom opwekken is. De Oryon Watermill is bewezen een 100% visvriendelijke installatie te zijn.

Bekijk de brochure

Bekijk de film

10670248_371661526292447_1225971926280978024_n foto pb stuw ulft juli