frissw

Respecteert Mens en Planeet

Een nieuw concept binnen een omgekeerde keten verticale keten “”van mond tot grond””binnen de circulaire economie waarbij kennis, kennisontwikkeling, innovatie, maakindustrie, duurzame voedselproductie en optimale logistieke dienstverlening binnen een volledig partnerschap hand in hand gaan. M