De overheid moet zich meer richten op de ondernemingen die voor economische groei in Nederland zorgen: groeibriljanten. Dit zijn innovatieve ondernemingen met de ambitie en potentie om te groeien, veelal internationaal. De overheid moet deze groeibriljanten centraal zetten en een goede omgeving voor hen creëren om te groeien.

Briljante bedrijven.

Mkb-ondernemingen hebben nieuwe kennis nodig en hogescholen moeten zicht hebben op de praktijk. Betere samenwerking is goed voor de bedrijven, het onderwijs en voor de regio als geheel. Dat schrijft de AWTI in zijn advies ‘Mkb en hogescholen: partners voor innovatie’, dat op 22 april is aangeboden aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Mkb en hogescholen Partners in innovatie